Com fer-se soci del CCNFormulari d'inscripció

Heu d'omplir i enviar aquest formulari d'inscripció.

Quotes anuals 2004 (De setembre a desembre preu especial)

  • Socis individuals: 46 € - Ara: 15 €
  • Parelles: 84 € - Ara: 28 €
  • Joves (fins els 30 anys): 18 € - Ara: 6 €
  • Quota Familiar: 9 € per cada fill, fins els 30 anys. (Aquests fills no paguen inscripció)

Quota d'inscripció

  • 9 € per persona/parella, el primer any.

Preus totals el primer any (els següents només les quotes anuals)
 

Tipus socis

Quotes

 Promoció setembre-desembre

Inscripció Total 2004
(amb l'oferta)

Parelles:

84

28 €

9

37 €

Individual: 

46

15 €

9

24

Joves:

18€

6 €

9

15 €


Forma de Pagament

El CCN realitza el cobrament de les quotes anuals per domiciliació bancària, exceptuant el primer any en que la quota d'inscripció i la quota anual és paguen per ingrés al compte del CCN núm.  , de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Assegureu-vos que al full d'ingrés hi figura el vostre nom.

Les primeres quotes també es poden pagar directament a la secretaria del CCN en el moment de presentar la documentació.

Documentació a presentar (a més d'enviar el formulari)

  • Dues fotografies mida carnet per persona.
  • Fotocòpia del resguard de l'ingrés bancari. Si figura el vostre nom a l'ingrés bancari, no fa falta la fotocòpia.

Aquesta documentació s'ha de presentar o enviar a:

Club Català de Naturisme


Si no podeu passar per secretaria, s'envien els carnets amb les fotos per correu.


Formulari d'inscripció al CCN 

 

Principal ] Introducció al naturisme ] Presentació del CCN ] Agenda d'activitats del CCN ] Contactar amb el CCN ] Platges nudistes de Catalunya i Balears ] Espais de bany interiors de Catalunya ] Centres naturistes ] Joves Naturistes del CCN ] Enllaços naturistes ] [ El Butlletí del CCN: NATURISME ] Mapa de la web ]