Fòrum del CCN


 

Formulari d'altes, baixes i canvis en el Fòrum del CCN

 

Per enviar missatges al Fòrum del CCN

 

A partir d’ara el CCN ofereix aquest nou servei als seus socis, un fòrum través del correu electrònic. Cada vegada augmenta més la proporció de socis que ja tenen correu electrònic, per això ara ja té sentit crear aquesta nova eina.

Aquest servei s’ha pensat només pels socis, perquè de fòrums o llistes de correu electrònic sobre naturisme ja n’hi ha; però s’ha pensat en un fòrum tancat als socis per debatre assumptes, idees o temes propis del CCN. Els socis estem repartits per Catalunya, ens trobem en alguna activitat, però no tots, i alguns socis no poden venir a les assemblees. Hi ha pocs moments o llocs on poder parlar de temes amb un nombre importants de socis. Aquest fòrum ha d’ajudar a debatre idees entre els socis del CCN. Des de casa podrem parlar del que convé més pel CCN, que ha de fer per difondre millor el naturisme, proposar activitats, etc. A les assemblees hi ha poc temps, i hi assisteix una proporció petita de socis. A través del fòrum es poden debatre temes per presentar-los després a l’assemblea, si s’escau. Per tant, quants més socis hi participin, més representatiu serà.

Per què pot servir aquest fòrum?

  • Per informar de novetats o canvis en les activitats
  • Per proposar activitats.
  • Per informar de notícies sobre nudisme - naturisme
  • Per informar dels acords de la Junta.
  • Per informar dels acords de la FEN.
  • Per debatre els objectius que s’ha d’anar marcant el CCN en cada moment.
  • Per debatre com el CCN ha de difondre el naturisme.
  • Etc.

 


Formulari d'altes, baixes i canvis en el Fòrum del CCN


L'adreça on s'han d'enviar els missatges és:

Els missatges només es poden enviar amb l'adreça
que estigueu donats d'alta

Per qualsevol dubte contacteu amb l'administrador:

 


Principal ] Introducció al naturisme ] Presentació del CCN ] Agenda d'activitats del CCN ] Contactar amb el CCN ] Platges nudistes de Catalunya i Balears ] Espais de bany interiors de Catalunya ] Centres naturistes ] Joves Naturistes del CCN ] Enllaços naturistes ] [ El Butlletí del CCN: NATURISME ] Mapa de la web ]